Η Ελληνική Κοινότητα της Όσαβας γιόρτασε τα 150 Χρόνια Καναδάς