Η ελληνική αποστολή του στίβου για τους Μεσογειακούς