Η Ελλάδα προτίθεται να στείλει στο Μεξικό ομάδα έρευνας και διάσωσης