Η έκθεση του τμήματος Αγιογραφίας του Δήμου Κόνιτσα