Η ΕΕ θέλει να κρατήσει τη Βρετανία υπό τη δικαιοδοσία ευρωπαϊκών δικαστηρίων, σύμφωνα με έγγραφα