Η δικηγορική πορεία του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου και οι υποθέσεις που χειρίστηκε