Η διατροφική επάρκεια στις συνθήκες εξόδου απο το ευρώ