Η Διαλεκτική στη "Μηχανή του Καμύ¨: Μετα-υπαινιγμοί, στον Πλωτίνο και τη Σχολή της Φραγκφούρτης