Η άναρχη καπιταλιστική ανάπτυξη αφήνει χωρίς νερό το λαό