Η ανάπτυξη του ελληνικού ιατρικού τουρισμού περνάει από το Μόντρεαλ