Η άμυνα του Pac-Man που σώζει από επιθετικές εξαγορές