Χρήστος Πεχλιβανίδης (Γεν. Γραμματέας ΟΣΕΠΕ) - "Όλα στο φως για το Συνέδριο παρωδία"