«Χοροί και τραγούδια των Ελλήνων» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κατσικά στις 7-8 Ιουλίου