ΧΙΟΣ: «Δεν θέλουμε άλλους μετανάστες στην περιοχή μας» – Είναι τετρακοσμικοί, όχι απλά τριτοκοσμικοί», – Σπάνε μαγαζιά, σπίτια, αυτοκίνητα, την περιουσία καθενός μας. ΒΙΝΤΕΟ