Χαιρετίζει την εκχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας ο επικεφαλής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών