Γλύφα Νέα Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας, κ. Μαρία Ε. Τσιλαφάκη Ευχαριστήρια επιστολή για τον Γ. Παπακωνσταντίνου