Γκλέτσος Βοήθησε και ο ίδιος για να αποκατασταθεί η βλάβη στη Παλαιοκερασιά