ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΚΑΣ: Οι νενέκοι των Αθηνών παραδίδουν τους μακεδονικούς αγώνες και το αίμα των Ελλήνων στους Ξένους, για να μείνουν επάνω 10 μήνες…

Προέλευση