Γιώργος Θ. Παναγόπουλος:"Ξεκινάμε...με όραμα και νέες ιδέες για να αλλάξουμε το νησί μας..."