Γιατί ο «Μεγάλος Συνασπισμός» στη Γερμανία «συμφέρει» την Ελλάδα