Γιατί μαθαίνουμε σήμερα για τις απελάσεις Ρώσων από την περασμένη Παρασκευή;