Γιατί κάτι που μυρίζει αναδίδει και όχι αναδύει μυρωδιά;