Γιάννης Τσιρώνης για Eldorado-Δεν θα επιτρέψουμε να γεμίσει η περιοχή με αρσενικούχα τέλματα και το χρυσάφι να παράγεται αλλού!