ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Το BURGER HOME ζητά μάγειρα ή βοηθό μάγειρα