ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Συνέχεια στον εκσυγχρονισμό της ΔΕΥΑΙ με έργο 1,5 εκ. ευρώ