ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Προσλήψεις τριών ατόμων,στην Τράπεζα Ηπείρου