ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Η NOVA ζητά Εξωτερικό Σύμβουλο Professional Υπηρεσιών