ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Η εταιρεία ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ Α.Ε. ζητά άτομα για το τμήμα Marketing & επικοινωνίας