ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Δημοπρατούνται o Βιολογικός Παρακάλαμου και o Κόμβος Κουτσελιού