ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Απαγόρευση της κυκλοφορίας στην οδό Λουκάρεως