Για σένα που ζήτησες στο γάμο σου την ευχή της Εκκλησίας …