Για περισσότερες από μία επιθέσεις στο Παρίσι έκανε λόγο ο Φ. Φιγιόν