Για «επαναβαλκανοποίηση» της ελληνικής οικονομίας μέσω της συμφωνίας κάνει λόγο ο Γ. Τσίπρας