Γεροβασίλη: Δημιουργείται περιθώριο για στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις