Γερμανία: Διατήρησε το υψηλό εμπορικό πλεόνασμα με τις ΗΠΑ