ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ - Συνάντηση των νησιωτικών Γεωπάρκων Ελλάδας – Κύπρου στη Λέσβο