Γαβρόγλου: Εισαγωγή στα πανεπιστήμια με εθνικό απολυτήριο.