Γάμος στην Πάτρα… για το ωραιότερο μοντέλο της Ευρώπης!