Γ. Τσαβαρής: Για την παγκόσμια Ημέρα της Γυναικάς, τις ευχές μου και τον σεβασμό μου