Γ. Κατσίρης: «Στο κενό θα πέσει κάθε προσπάθεια σπίλωσης του Α.Λυκουρέντζου»