Γ. Αποστολίδης: Στην πέτρα της υπομονής προσμένουμε το θάμα...