Φωτος: Γιγάντιος κρατήρας άνοιξε και «κατάπιε» αυτοκίνητα στη Ρώμη