Φωτογραφία από τη Σάμο διακρίνεται σε διεθνή διαγωνισμό!