Φωτεινή Μαυράκη γεννημένη στην Κομοτηνή απεβίωσε το 2015