ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2018» και δράσεις