Φονικό ψάρι τρέφεται με... ανδρικά γεννητικά όργανα!