Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου: Συνεχίστηκε στο Δημοτικό Σχολείο του Κοκκαριού με μεγάλη επιτυχία το πρότυπο πιλοτικό πρόγραμμα μαθημάτων περί φιλοζωίας