ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - Οι Αγώνες του Σαββατοκύριακου