Ευτυχία είναι να συνεχίζεις να ποθείς το άτομο που ήδη έχεις.