Ευρεία σύσκεψη για το έργο των ομβρίων στην περιοχή Βουρκάρι Σαλαμίνας